קצת על הנעשה למען הפגים בישראל לאחרונה – ד”ר צנגן

  1. בדצמבר 2013 הופץ ע”י משרד הבריאות לבתי החולים, בשעה טובה, החוזר הממליץ על תקנים, סטנדרטים ותשתיות בפגיה. משרד הבריאות מכיר (סוף סוף) במיטות טיפול נמרץ (ולא טיפול מיוחד) בפגיות ובתוספת התקינה באחיות ובסל הטכנולוגי הנגזרים מכך. כמו כן החוזר מפרט תשתיות למניעת צפיפות וזיהומים צולבים ומחייב הימצאות חדרי הורים מרווחים.
  2. נקבע מודל למתן ציון לפגיות המבטא את הפער בין המצב הקיים למצב הנדרש בחוזר החדש (ככל שהפער גדול יותר הציון נמוך יותר). פגיות עם ציון גבוה יתומרצו כספית ובכך אנו מקוים לעודד את מנהלי המרכזים להקצות משאבים לפיתוח הפגיות.
  3. משרד הבריאות מסייע בהקמת בנק חלב-אם על פי הסטנדרטים הבטיחותיים. נכתב חוזר שאושר ע”י המנכ”ל הקובע את הנוהל, האמצעים והבקרה על בנק חלב-אם. משרד הבריאות החליט לתמוך במרכז הרפואי הראשון שיחליט להקים בנק חלב-אם בתחומו.
  4. הוקם צוות היגוי להנעת תכנית לאומית להורדת זיהומים נרכשים בפגיות שמטרתה להוריד שיעור זיהומים נרכשים בדם בפגים במשקל לידה מתחת ל-1500 גרם ב-25% בכל שנה למשך 3 השנים הקרובות
  5. הוכשרו מובילי איכות ובטיחות בכל הפגיות בארץ (הצוותים מכל פגיה הכוללים רופא ואחות עברו השתלמות מיוחדת), לביצוע תהליך של הפקת לקחים ‘רוחבית’ בין הפגיות.
  6. השתלמויות ההחייאה שודרגו בהתאם לדרישות המחמירות של התקן האמריקאי והורחבו לכל הסגל הרפואי המטפל בילודים (כולל רופאים מיילדים, מיילדות ואחיות ילודים).
  7. הוקם צוות היגוי לקידום איכות הטיפול בפג המשתחרר לקהילה אשר יגיש את המלצותיו למשרד הבריאות, זאת לאחר שהנושא הוצג במועצה הלאומית לבריאות הילד, למנכ”ל משרד הבריאות ודון בהרחבה ביום הפג וזכה לתמיכתה הפעילה של חברת הכנסת אורלי לוי-אבוקסיס.
  8. בימים אלו נכתב הסילבוס להכשרת אחות פגים מומחית שתוכל לעבוד לצדם של רופאי הילדים המתמחים עם סמכויות מורחבות ותתרום לטיפול בילודים במיומנויות ייחודיות הכוללות עידוד הנקה, טיפול תומך בפג  (NIDCAP) וליווי והדרכת ההורים.

כפי שאתם רואים, הזמן קצר והמלאכה מרובה!
נמשיך לעמול יחדיו למען הפגים בישראל
חג-שמח,

דר’ שמואל צנגן
יו”ר האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה

מנהל המחלקה לטיפול נמרץ בילוד ובפג
המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון

פורסם בקטגוריה חדשות ועדכונים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.