פגיית בי”ח ליס ליולדות (איכילוב)

ילודים א' - 03-6925669, 03-6925619
ילודים ב' - 03-6925674
03-6925628 - היחידה לטיפול נמרץ בפג ובילוד (פגיה)
03-6925681
בניין סוראסקי, קומה 3 אגף א' (היחידה לטיפול נמרץ בפג ובילוד), בניין סוראסקי, קומה 3 אגף ב' (מחלקת ילודים)
פורסם בקטגוריה הפגיות בישראל. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.