תרומה לעמותת לה”ב

התרומה לעמותת לה״ב חשובה לתמיכה בפגים בישראל

חד פעמי חודשי
ש"ח  
פרטי התורם:
*
*
*
*
*
*

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46.

תישלח קבלה במייל.