דרושים לעמותה

מזכירה
מהבית, להתנדבות של 5 שעות שבועיות בתור התחלה.

מתנדבים לפרוייקט
“החברים מלה”ב בפגיות” לכל הפגיות.

מנהלי פרוייקט “החברים מלה”ב
לריכוז מתנדבים בכל 2-3 פגיות.
בכל הארץ.

לפרטים נוספים יש לפנות
לרומי שחורי 052-4467764
info@pagim.net