EFCNI כנס שנתי

Untitled-1
תמונות מהכנס שהתקיים בתחילת שנת 2014

EFCNI  הוא ארגון הגג לעמותות למען הורים לפגים באירופה:
בכנס השנתי מציגה כל עמותה  את פועלה בארצה וכן סיכום אירועי יום הפג המקומי לשנה שחלפה.
הכנס מתקיים בתחילת השנה העוקבת לשנת הפעילות שהייתה.

________________________________________

הכנס מתחילת שנת 2015 (מספרים של שנת 2014)

המצגת שהוצגה:

מצ”ב תמונות מהכנס אשר התקיים בגרמניה:

 

________________________________________

הכנס מתחילת שנת 2014 (מספרים של שנת 2013)

 

מצ”ב לינק למצגת שהציגה רומי שחורי – יו”ר העמותה בכנס:
בשנה זו הצטרפו לעשייה ולכנס גם קנדה, אוסטרליה ומקסיקו.

קיבלנו פידבקים אדירים על המצגת והסרטון. גאווה גדולה.
נעשית עבודה נפלאה ומרתקת ברחבי העולם להגברת המודעות לפגים.
שורת הנושא של הפעילות נקראת “1 מכל 10 יילודים נולד פג. ברחבי העולם”.
והפרוייקט נקרא “SOCKS FOR LIFE” ומאחד פעילות משותפת ברחבי אירופה.
לשנה הקרובה, 2014, ננסה להצטרף לפעילות האירופאית ולבצע מוטיבים חוזרים מהפעילות גם בישראל.
מוזמנים להתרשם מהפעילות ברחבי העולם ליום הפג הבינלאומי – כאן.
סיכום קצר של כנס הורים ה- 10 – כאן.

היה מאוד אינטנסיבי, מאוד פורה, ומאוד מעניין.
אנחנו על המפה.
יש עוד הרבה עשייה לטובת הפגים.
שתהיה לנו שנה נפלאה ומוצלחת במיוחד.