יום הפג 2016 בכנסת – פרוטוקולים

15.11.2016 יום הפג בכנסת ישראל –

 

לפרוטוקול דיון מליאה 15-11-16

פרוטוקול דיון ועדת הבריאות 15.11.16

פרוטוקול מהדיון בועדת המדע