יום הפג 2015 בכנסת – פרוטוקולים

24.11.2015 יום הפג בכנסת ישראל –

 

לפרוטוקול דיון מליאה 24-11

 

לפרוטוקול מדיון בוועדת הבריאות  24.11