שעת הנקה

משך תקופת הזכאות לשעת הנקה

הזכות ל”שעת הנקה” חלה במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה על פי הדין (ולא מתום התקופה שעבורה משולמים דמי לידה, שעשויה להיות קצרה יותר), כלומר:

עובדת עם ותק של שנה לפחות אצל אותו מעסיק זכאית לשעת הנקה החל מתום 26 השבועות של חופשת לידה;

עובדת בעלת ותק קצר יותר אצל אותו מעסיק זכאית לשעת הנקה החל מתום 14 השבועות של חופשת הלידה.

אם עובדת לקחה חל”ת לאחר חופשת לידה, תקופת החל”ת חופפת את תקופת הזכאות ל”שעת הנקה”. כלומר ארבעת החודשים, שבהם היא זכאית לשעת הנקה, נספרים החל מתום חופשת הלידה ולא מתום תקופת החל”ת. אם תקופת החל”ת ארוכה יותר מארבעה חודשים, הרי שלאחר חזרתה לעבודה היא לא תהיה זכאית כלל ל”שעת הנקה”.

עובדת שקיצרה את חופשת הלידה וחזרה לעבודה מוקדם יותר, זכאית לשעת הנקה במשך ארבעה חודשים מרגע חזרתה לעבודה.

לחצו לאתר “כל זכות”